Bestyrelse

​​Lene Ingvartsen

Bestyrelsesformand

Lene har tidligere været projektsekretær i DAC og har gentagne gange været i på projektbesøg i Herat. Lene har været formand i DAC siden siden 2013. Lene er ansat som international finans- og programrådgiver i KVINFO.

​​Ole Frank Nielsen

Næstformand

Ole er uddannet læge med speciale i International Public Health, i hvilket jeg har brugt det meste af mit professionelle liv med ansættelse i UM, WHO og en mængde længere og korte opgaver i mange lande.

Jeg var involveret i DAC i vistnok 18 år. Lavede grundarbejdet for det nu hedengangne store sundhedsprojekt. Har siden dette projekts start haft det perspektiv a routine og nye ideer skulle gå hånd i hånd og har forsøgt så meget som muligt at få dette til at ske. Jeg trådte ud af bestyrelsen i 2013 pga problemer med hjertet. Hjertet har det nu fint og resten af skroget og sjælen er i topform (fit as a fiddle – on ne voit bién qu’avec le ceur). Hvis jeg kan være til noget nytte i et medlemskab af DAC, stiller jeg gerne op til udfordringerne, som jo er mange. Vi kender alle situationen i Afghanistan og formentlig også, hvordan det vi traditionelt forstår ved udviklingsbistand er under belejring, specielt er der nu et mere skrøbeligt resourcegrundlag. At få DAC til at fungere i et sådant scenarie er vel nærmest det, som man kan kalde en udfordring. Jeg er villig til at tage en sådan udfordring op og så må vi se, hvad vi sammen ka’ udrette. Problemerne går ikke væk.

Elin Petersen 

Kasserer 

Profession: Oversygeplejerske ved Odense Universitetshospital. 

Klinisk erfaring: gravide, fødende og barselskvinder, syge børn og sundhedspleje, primært i flygtningefamilier mm.
Ledelseserfaring: Kirurgi, anæstesiologi/intensiv fra Nyborg Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, flere steder i Mellemøsten.
Afghanistan: været i Herat 1-3 gange årligt siden 2008. Opbygget forebyggende tiltag til forbedring af børnedødeligheden, gravide og ammende kvinders ernæringstilstand samt ledelsesevaluering.
Elin har været medlem af DACs bestyrelse i 2 år og kasserer siden 2013.

Andrea Rømer Lauritzen

Mit ønske om at arbejde med Afghanistan kommer af, at jeg har boet i en længere periode i landet og har gået i afghansk skole. Jeg kender således kulturen indefra og har et vist kendskab til Dari. På baggrund heraf har jeg holdt mange foredrag på gymnasier og i diverse foreninger om Afghanistan og DAC og skrevet adskillige artikler om samme. Har beskæftiget mig meget med DAC’s sociale tiltag og taget initiativ til DAC’s sy-skole, som nu giver arbejde til mange unge arbejdsløse kvinder. Dette vil jeg gerne have mulighed for at arbejde videre med.

​Ida Vestergaard Mønsted

Jeg har i første halvdel af 2016 været ansat hos Den Danske Afghanistan Komité som projektmedarbejder og har i den forbindelse været med til udforme diabetes projektet samt den dertilhørende ansøgning. Jeg har igennem min tilknytning til DAC stort kendskab til den daglige gang i DAC, projekterne og projektøkonomi. Dette vil jeg kunne trække på hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.

Jeg har en bachelor i Internationale Udviklingsstudier og en kandidat i Afrika studier og bred erfaring indenfor udviklingsprojekter i store dele af verden.

Det vil være mig en stor ære, at få lov til at være med til at skabe et stabilt fundament for DAC med de udfordringer og ændringer i personalesituationen som DAC står overfor.

​Jeannette Bach Knudsen

Jeg har i mange år fulgt DACs vigtige arbejde og ønsker nu at stille op i bestyrelsen, fordi jeg synes bestyrelsesarbejde og organisationsudvikling er interessant. DAC står foran en ny og spændende tid og den proces kunne jeg godt tænke mig at bidrage til med mine erfaringer. Jeg har i seks år arbejdet som programrådgiver i Mellemøsten og Nordafrika i KVINFO, hvor jeg har erhvervet mig stor viden om projekt- og programledelse samt budgetstyring, rapportering og organisationsudvikling. Jeg har en faglig viden om udviklingsarbejde særligt i.f.t. køn og ligestilling. Desuden har jeg tidligere boet og arbejdet i Vestafrika i længere tid, hvor jeg har arbejdet for FN og hos en lokal organisation med forskellige sundheds- og ligestillingsproblematikker. Fra Aalborg Universitet har jeg en kandidatgrad i Internationale Relationer og Udviklingsstudier samt en Bachelor i Statskundskab.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg arbejde for at realisere en ny organisationsstruktur, der skaber sammenhæng og fornyelse i organisationen.

Karen

37 år. Uddannet cand.scient.soc. med speciale i internationale udviklingsstudier. Projektkoordinator for den Danske Afghanistan Komité (DAC) i 2011-2012.


Projektansat i Job og Aktiv i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jeg har ansvar for at udvikle et pædagogisk koncept til brug for, at personer med nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmmede) kan arbejde med deres personlige og sociale færdigheder. Vi udvikler og implementerer i den sammenhæng en lærings-app.

Jeg tager aktivt del i samfundsdebatten i de danske aviser og har bl.a. skrevet et indlæg om DAC’s arbejde i Afghanistan, som blev trykt i Kristeligt Dagblad. Jeg har stor interesse i at skrive andre artikler med relation til Afghanistan og DAC, og på den måde gøre mere viden om Afghanistan tilgængelig for folk i Danmark.

Mathilde Frey

Jeg har en kandidatgrad i International Business and Politics og flere års erhvervserfaring inden for bistandsområdet. Jeg har blandt andet arbejdet i Udenrigsministeriets kontor for Afghanistan og været ansat som praktikant og vikarierende projektkoordinator i DAC. I forbindelse med sidstnævnte havde jeg fornøjelsen af at aflægge projektet i Herat et besøg, som gav mig indgående kendskab til, hvordan arbejdet i felten fungerer. Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg har et brændende ønske om at forbedre den afghanske befolknings sundhed og livskvalitet samt styrke foreningskulturen i DAC. Hvis jeg får mulighed for at fortsætte i bestyrelsen, ønsker jeg derfor at bidrage til forvaltning af CISU-projektet, udvikling af nye projektidéer og organisationsudvikling. Mathilde har siddet i DAC’s bestyrelse siden 2015.

Mette Vestergaard Andersen

Cand. Scient. San. Publ. (Public Health). Speciale om mødre-dødelighed og svangerskabsomsorg i Etiopien. Været udsendt til Ghana på et primært sundhedsprogram senere udstationeret tilEtiopien. Været ansat på DAC kontoret som projektkoordinator siden november 2012 og besøgt Herat af to omgange. Ønsker at præge DAC mod fokus på udvikling og civilsamfund. Vil gerne være med til at formulere nye projekter, sikre at økonomien hænger sammen og styrke at flere frivillige får mulighed for at engagere sig i organisationen.

Neela Farhat Kabir Noori

Neela er uddannet Cand. Mag. i Kultur og Sprogmødestudier og Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde universitet (2014). Jeg har været ansat hos DAC siden 2014 som projektmedarbejder og som projektkoordinator siden 2015.

Erfaring: hovedansvarlig for daglig drift af DAC’s kontor i København, løbende kommunikation med vores medarbejder og afghanske partner samt andre relevante instanser i Herat og Afghanistan, projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgninger til CISU og World Diabetes Foundation, Kommunikations og oplysnings-relaterede opgaver osv.

Jeg ønsker at fortsætte mit engagement i DAC med at udvikle og implementere nye projekter i samarbejde med vores afghanske partner og lokale myndigheder og bidrage med en positiv og bæredygtig forandring i afghanernes liv.

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 13788588​

Adresse

Ågade 102, 2. th
2200 København N

Kontakt

Telefon: 81 73 67 27

E-mail: dac@afghan.dk

Følg os på

Facebook
​Instagram

Youtube