​Sundhedsprojektet

Herat Sundhedsprojekt 1998 - 2015

Sammen med de afghanske myndigheder drev DAC et primært sundhedssystem i Herat provinsen, hvor vi:

 • Ydede sundhed til omkring 600.000 mennesker i distrikterne Gozarah, Obeh og Pashtoon Zarghoon.
 • Uddannede sundhedsfagligt personale - fødselshjælpere og samaritter, vaccinatorer og farmaceuter, sygeplejersker og læger, jordemødre og kirurger.
 • Assisterede myndighederne med at få etableret statistik over sygdomme og patienter

Vi arbejdede ud fra den afghanske regerings retningslinier for genopbygningen af sundhedssystemet i Afghanistan fra 2005. Projektet var finansieret af Danida.

​1998-2015

I 1998 begyndte DAC at arbejde med primær sundhed i Gozarah-distriktet i provinsen Herat i det vestlige Afghanistan. Målet var at give befolkningen udenfor Herat By adgang til sundhedsfaglig hjælp. Vi startede så at sige på bar bund ved at overtage driften af et par misligholdte klinikker. Der fandtes så godt som ingen information om sygdomsbilledet i området eller befolkningens størrelse og sammensætning. Dette projekt - Fase 1 - løb fra 1998 til 2001.

I 2001 udvidede vi vores indsats til distrikterne Obei og Pashtoon Zarghoon, der grænser op til Gozarah. De omkring 300.000 indbyggere stod helt uden mulighed for at få hjælp i tilfælde af sygdom, så vi startede med at åbne to sundhedsklinikker. Fase 2 løb fra 2001 til 2005. Og efter en brobygningsperiode på seks måneder tog vi hul på Fase 3, 2006-2010.

Fase III blev forlænget yderligere til 2015 indtil projektet blev overdraget til den lokale NGO Bakhtar Development Network Global, udråbt af den afghanske sundshedsministerium til at drive sundhedssektoren i hele Herat provinsen

​Resultater 1998-2005:

 • I Gozarah åbnede vi et distriktssygehus og otte sundhedsklinikker.
 • I Pashtoon Zarghoon og Obei åbnede vi i alt to større og tre små sundhedsklinikker.
 • I april 2005 kunne vi indvie et kollegium med 96 pladser for kvindelige studerende ved Herat Institute of Health Sciences.
 • Der var knap 225.000 konsultationer på Gozarah distriktssygehus – målet var 222.000
 • Der var lidt over 20.000 indlæggelser på Gozarah distriktssygehus – målet var 17.000
 • Der var langt over 350.000 konsultationer på alle andre sundhedsklinikker – målet var 222.000
 • Der blev uddannet 900 fødselshjælpere og samaritter (Community Health Workers) - målet var 1.000
 • Vi gav efteruddannelse og praktisk træning til over 300 læger og sygeplejersker m.v. – målet var 285
 • Ved udgangen af 2005 var 50% af alle børn under 1 år vaccineret mod mæslinger. 40% af alle børn var fuldt ud vaccineret.
 • Antallet af fødsler, der foregik med assistance fra en uddannet fødselshjælper eller jordemoder, var steget med 20%.

​2006-2010:

Den tredje fase af DAC`s sundhedsprojekt i Herat bygger videre på erfaringerne fra fase 1 og 2. I Fase 3 arbejder vi for:

 • At nå endnu længere ud med et tilbud om sundhed. Også de afghanere, der bor i svært tilgængelige, bjergrige områder på landet, skal have adgang til sundhedsfaglig hjælp og oplysning.
 • At højne sundhedstilstanden blandt kutchierne, det afghanske nomadefolk. Ministeriet for kutchier i Herat oplyser, at nomaderne aldrig før har fået tilbud om sundhedsfaglig hjælp, som f.eks. vaccinationer!
 • At balancere den kønsmæssige fordeling af det sundhedsfaglige personale. Manglen på kvindelige sygeplejersker og jordemødre skal afhjælpes.
 • At indarbejde det kønsmæssige aspekt i alle vores aktiviteter. Kvinderne må og skal bidrage til genopbygningen af Afghanistan. Det er vigtigt at støtte kvinders muligheder for selv at gøre noget aktivt for at forbedre deres livsvilkår.

​Resultater 2006-2007:

 • Antallet af børn og voksne, der er fuldt ud vaccinerede, er steget fra 18% til 60%
 • Vi har oprettet fire mobile teams, der arbejder i de yderste landområder. De vaccinerer, tilser gravide og underviser i hygiejne og ernæring.
 • Vi har uddannet 168 nye fødselshjælpere og samaritter (Community Health Workers).
 • Vi har uddannet 22 kutchi/nomade CHW`ere.
 • Vi har uddannet i alt 27 CHW-supervisorer og -lærere.
 • Vi har produceret TV-spots om jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne.
 • Vi har åbnet over 15 nye sundhedsklinikker

​Mål for fase 3, 2006-2010:

 • 80% af befolkningen har opnået adgang til basale sundhedsydelser.
 • 300 sundhedsshuraer (Village Health Committees) er blevet trænede og fungerer.
 • 600 Community Health Workers (kvindelige fødselshjælpere og mandlige samaritter) er blevet uddannede og arbejder i landområderne.
 • Antallet af hjemmefødsler assisteret af trænet fødselshjælper er steget med 40%.
 • Antallet af fødsler assisteret af jordemoder eller læge på klinik/sygehus er steget med 40%.
 • Der er oprettet maternal shelter ved mindst 1 af de større sundhedsfaciliteter.
 • 80% af alle børn er fuldt vaccinerede (2005: 40%).
 • 80% af alle børn under 1 år er vaccinerede mod mæslinger (2005: 50%).
 • Mindst 160 kvindelige sygeplejerske/jordemoderstuderende har færdiggjort deres uddannelse.
 • Kollegiet for kvindelige studerende (m. 96 pladser) er fyldt og en venteliste er oprettet.
 • Antallet af fertile kvinder i konsultation vedr. familierådgivning er steget med 50%.
 • Alle sundhedsfaciliteter yder behandling i overensstemmelse med IMCI (Integrated Management of Childhood Illness) standard.
 • Alle sundhedsfaciliteter yder basal obstetrisk hjælp.
 • De 3 største sundhedsfaciliteter yder akut obstetrisk og gynækologisk kirurgisk hjælp.
 • Antallet af ambulante konsultationer samt af indlagte patienter ved sundhedsfaciliteterne vedbliver at stige, især i de nye distrikter Obeh og Pashtoon Zarghoon.
 • Alle sundhedsfaciliteter har udarbejdet og implementeret årsplaner.
 • Alle læger ved vores sundhedsfaciliteter har gennemgået træning i akut obstetrisk behandling.
 • Alt DAC personale har modtaget undervisning m.h.p. at skærpe forståelsen for køn

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 42659444

Postadresse

Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre

Kontakt

Telefon: 28 11 00 12

E-mail: dac@afghan.dk

Bank: Jyske Bank 7418-1101143​

Følg os på

Facebook