​DAC's historie

DAC er en upolitisk medlemsforening med varierende antal medlemmer. DAC blev stiftet i 1984 med det formål at skabe opmærksomhed om Afghanistans skæbne og befolkningens situation under den sovjetiske besættelse (1979-1989).
DAC har arbejdet med sundhed i Afghanistan og Pakistan lige siden.

Bestyrelsen i DAC arbejder på baggrund af enkle og indarbejdede vedtægter. I §1 beskrives foreningens vision som at sikre ”lige adgang til sundhed for alle afghanere – med særlig fokus på kvinder, børn og udsatte grupper – for derved at øge livskvaliteten for den afghanske befolkning”.​"​​

​2016

DAC tager hul på et 1-årigt projekt om sundhedsrettigheder i Enjil distriktet i udkanten af Herat by. Projektet fokuserer på at give befolkningen viden om de sundhedsydelser, de har ret til i henhold til den afghanske regerings retningslinjer på området. Projektet er finansieret af Civilsamfund i Udvikling

​2017

​DAC indleder et 2-årigt projekt om forebyggelse og behandling af diabetes. Projektet fokuserer på oplysning til befolkningen samt kapacitetsudvikling af personalet på General Hospital, provinshospitalet i Herat. Projektet er finansieret af World Diabetes Foundation.

DAC evaluerer det afsluttede projekt om sundhedsrettigheder og beslutter at forlænge partnerskabet og ansøge CISU om et nyt projekt.​

​1998-2015

Med støtte fra Danida driver DAC et sundhedssystem for 600.000 mennesker i distrikterne Gozarah, Pasthoon Zarghoon og Obei i den vestlige Herat-provins. Systemet, der opbygges gradvist gennem årene 1998-2015, har over 300 afghanske ansatte fordelt på et distriktshospital, 19 sundhedsklinikker og 181 sundhedsposter. Derudover er der tilknyttet 362 sundhedsmedarbejdere i landsbyerne samt tre mobile sundhedsteams.

Derudover bygger og driver DAC et kollegium med plads til knap 100 kvindelige studerende, primært inden for de sundhedsfaglige fag. Komitéen har også et lille projekt med vocational træning af kvinder i syning og broderi. Derudover yder DAC humanitær bistand til særligt fattige familier og internt fordrevne afghanere. Arbejdet er støttet af Danida og DFID samt ved hjælp af kontingenter og bidrag fra komitéens medlemmer.

I juni 2015 overdrager DAC sit sundhedssystem til den afghanske NGO Bakhtar Development Organisation (BDO), som har vundet en ekstern udbudsrunde på levering af sundhed i hele Herat provinsen.​

1990'erne

1990-1992 driver DAC et sygehus for 40.000 afghanske flygtninge i Chitral i det nordvestlige Pakistan nær den afghanske grænse. Samtidigt uddanner DAC såkaldte ’medics’ – sygeplejere – blandt lokalbefolkningen.

1992-1995 samarbejder DAC med General Hospital - provinshospitalet i Herat by i den vestlige Herat provins. Indsatsen er fokuseret på at højne hygiejnen, at renovere blodbanken og forbedre hospitalets kirurgiske afsnit, bl.a. gennem kapacitetsudvikling af personalet i anæstesiologi.

I 1994 ændrer DAC sit strategiske fokus fra General Hospital mod landbefolkningen, der stort set er uden adgang til sundhedsfaglig hjælp. DAC ansøger Danida om et projekt om primær sundhed i Gozarah distriktet lidt uden for Herat by. På grund af Talebans magtovertagelse i 1995 går projektet først i gang i 1998

​1984-1990

I 1985 sender DAC i samarbejde med Médicins Sans Frontières (MSF) et mobilt hold af læger og sygeplejersker ind i krigsramte områder af Afghanistan, hvor de yder sundhedsfaglig assistance til befolkningen.

I 1989 etablerer DAC et nødhospital i Nangahar provinsen i Afghanistan. Desværre gør fornyede krigshandlinger det nødvendigt at lukke hospitalet efter kort tid. De udsendte læger og sygeplejersker tager i stedet til Pakistan, hvor de yder kirurgisk hjælp til lokalbefolkningen og afghanske flygtninge

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 42659444

Postadresse

Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre

Kontakt

Telefon: 28 11 00 12

E-mail: dac@afghan.dk

Bank: Jyske Bank 7418-1101143​

Følg os på

Facebook