​Resultater

​​DAC‘s sundhedsprojekt i Herat-provinsen i det vestlige Afghanistan har været i en konstant positiv udvikling. Herunder får du et oprids af de vigtigste resultater, vi har opnået inden for de seneste 10 år.

​Resultater 2011-2012:

 • Antallet af kvinder, der vælger at føde på distriktssygehuset i Gozarah (GDH) under sikre forhold er støt stigende. Antallet er nu oppe på omkring 230 om måneden og dermed det dobbelte af forventet. Dette er glædeligt i forhold til at skabe trygge og sikre forhold for kvinder i fødsel som er en del af DAC's indsats for at forebygge og mindske børne- og mødredødeligheden.
 • DAC har som noget nyt, i samrabjede med WFP og UNICEF, pr. 1. september 2012 igangsat et ernæringsprogram kaldet Community-Based Management of Acute Malnutrition (CMAM) med det formål at monitorere og behandle tilfælde af underernæring.
 • 246 ud af 313 DAC-ansatte i Herat har fået gavn af et kapacitetopbyggende undervisningsforløb.
 • Fokus på outreach-indsatsen, sygeplejeledelsen på GDH, samt nødberedskabet på GDH er blevet skærpet med hjælp fra danske kortidskonsulenter.
 • GDH er blevet udvidet med et venteværelse for patienternes pårørerende i samarbejde med det italienske PRT.
 • I alt tre containere fyldt med brugbart tøj, hospitalsudstyr, medicin etc. er blevet sendt til Herat med støtte fra Mellemfolkeligt Samvirkes pulje "Genbrug til Syd".

​Resultater 2010-2011:

 • Tre nye ernæringsklinikker for spædbørn - de såkaldte "Baby Well Clinics" - er blevet åbnet for at skabe endnu flere resultater i forhold til børne- og mødresundhed.
 • Tre læger har været på efteruddannelse i Indien, da videreuddannelse af vores afghanske ansatte har høj prioritet.
 • Søgningen til kvindekollegiet er større end nogensinde. Kollegiet er fuldt belagt med 116 beboere og der er venteliste.
 • Knap 140 unge kvinder er blevet oplært i syning gennem vores syprojekt. Kvinderne syr blandt andet tøj til deres egen familie, til kunder osv. På den måde er kan de både skabe deres egen indtægt og give familien varmt tøj til vinteren.
 • 27.000 landsbybeboere har fået glæde af rent drikkevand gennem vores brøndprojekt, "Vand mod krig", der i alt har givet 49 landsbyer brønde.
 • Tre familiekvarterer i tilknytning til distrikternes klinikker er under konstruktion og kan beskrives som et mindre boligområde, hvor jordemødre kan bo med deres familie. Således står de til rådighed "on-call" 24 timer i døgnet, hvis der optræder barslende kvinder på klinikkerne.
 • I både Obeh og Pashtoon Zarghoon er der kommet veludstyrede operationsstuer og dygtige kirurger til, som gør det muligt at håndtere bl.a. blindtarmsbetændelse, brok, kejsersnit og problematiske fødsler på stedet.

​Resultater 2009-2010:

 • Godt 95% af befolkningen i DAC‘s aktivitetsområder modtager i dag sundhedsydelser via DAC‘s klinikker eller mobile services – en meget høj dækningsgrad.
 • 77% af alle nyfødte i de tre distrikter, som DAC omfatter, er i dag fuldt ud vaccinerede.
 • 16 af DAC‘s klinikker tilbyder i dag essentiel obstetrisk behandling, mod kun 4 klinikker i 2005.
 • Distriktshospitalet i Gozarah (GDH) blev i sensommeren 2009 kåret til nationalt modelhospital, som læger, sygeplejere og sygehusadministratorer i øvrige dele af Afghanistan skal lære metoder fra i behandling, forebyggelse og ledelse.
 • Outreach-indsatsen i Herat, det vil sige bestræbelserne på at komme ud i de mange små, isolerede samfund, er blevet styrket gennem et pilotprojekt, hvor DAC har uddannet kvindelige familierådgivere, de såkaldte Female Family Advisors (FFA), som der nu i alt findes 15 af (5 i hvert distrikt, som DAC omfatter). FFA`er er kvinder, der er udpeget af egne lokalsamfund, og som fungerer som nøglepersoner i undervisning og rådgivning af de andre kvinder i landsbyerne i forhold til børne- og mødresundhed, herunder sygdomsforebyggelse, ernæring, m.m.
 • Sundhedsklinikken i Pashtoon Zarghoon er blevet opgraderet fra Comprehensive Health Center (CHC) til et udvidet CHC+ (som i Obeh), med en række forbedringer på flere medicinske områder – herunder især oprettelsen af et nødkirurgisk afsnit – samt en generel højnelse af klinikkens standard til et niveau, der ikke tidligere er set på stedet.
 • Indførelse af ernæringsstatistikker på GDH‘s Baby Well Clinic, da babyerne viste sig ofte at være stærkt underernærede. Denne mistrivsel søges imødegået af DAC ved søgning af midler til initiativer, der kan afhjælpe problemet.
 • ”Vand Mod Krig”, et initiativ i samarbejde mellem DAC og Politiken (læs mere her), mundede ud i en indsamling af i alt knap 1.000.000 kroner fra private danskere samt danske fonde og virksomheder. Det indsamlede beløb har foreløbig muliggjort byggeriet af 25 brønde (med yderligere 5 undervejs) i Gozarah- og Pashtoon Zarghoon-distriktet, hvor brøndene består af 22 håndpumper, 1 solenergibrønd og 2 små el-pumper. Mange flere brønde er på vej.

​Resultater 2008-2009:

 • Distriktssygehuset i Gozarah har fået døgnkirurgi.
 • Kvindeafdelingen er blevet moderniseret.
 • Flere sygeplejersker fra Gozarah Distrikstssygehus har gennemgået relevant efteruddannelse.
 • Der er er blevet oprettet en Baby Well Clinic.
 • Sundhedscenteret i Obeh (CHC+) er blevet ombygget og udvidet med oprettelse af både kirurgisk afsnit og sengeafdeling. Der er desuden oprettet en spædbarnsklinik og en klinik for fysioterapi.
 • Kapaciteten for de mobile sundhedshold er igen blevet udvidet til 6.
 • Der er i alt 438 Community Health Workers og 219 Health Posts.
 • Der er nu oprettet i alt 35 Village Health Development Teams.
 • Kvindekollegiet i Herat er fuldt belagt med i alt 96 kvindelige studerende.
 • DAC‘s nyeste initiativ ”Vand Mod Krig” er blevet søsat i samarbejde med Politiken.

​Resultater 2006-2007:

 • Antallet af børn og voksne i de tre distrikter, der er fuldt ud vaccinerede, er steget fra 18% til 60%.
 • Vi har oprettet fire mobile teams, der arbejder i de yderste landområder. De vaccinerer, tilser gravide og underviser i hygiejne og ernæring.
 • Vi har uddannet 168 nye Community Health Workers (CHW).
 • Vi har uddannet 22 kutchi-/nomade-CHW‘ere.
 • Vi har uddannet i alt 27 CHW-supervisorer og -lærere.
 • Vi har produceret TV-spots om jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne.
 • Vi har åbnet over 15 nye sundhedsklinikker.

​Resultater 2001-2005:

 • 50% af alle børn under 1 år i de 3 distrikter, som DAC omfatter, er vaccineret mod mæslinger.
 • 40% af alle børn i de tre distrikter er fuldt ud vaccinerede.
 • Antallet af fødsler med assistance fra en uddannet fødselshjælper eller jordemoder er steget med 20%.
 • I Gozarah åbnede vi et distriktssygehus og otte sundhedsklinikker.
 • I Pashtoon Zarghoon og Obei åbnede vi i alt to større og tre små sundhedsklinikker.
 • I april 2005 blev kollegiet (m. 96 pladser) for kvindelige studerende ved Herat Institute of Health Sciences indviet.
 • 224.147 konsultationer på Gozarah distriktssygehus (mål: 222.000)
 • 20.681 indlæggelser på Gozarah distriktssygehus (mål: 17.000)
 • 362.139 konsultationer på øvrige sundhedsklinikker (mål: 222.000)
 • 900 uddannede Community Health Workers (CHW‘s) (mål: 1.100
 • 308 sundhedspersonale (læger, sygeplejersker m.v.) har fået uddannelse/træning hos DAC Herat (mål: 285)

Skriv til os

Uanset om du har spørgsmål eller vil støtte os er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller ved at udfylde kontaktformularen her:​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

Den Danske Afghanistan Komité

CVR: 42659444

Postadresse

Ankermandsvej 7
2650 Hvidovre

Kontakt

Telefon: 28 11 00 12

E-mail: dac@afghan.dk

Bank: Jyske Bank 7418-1101143​

Følg os på

Facebook